ร้านค้าและสินค้าหมวดเครื่องใช้หัตถกรรม

ในประเทศไทยการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยฝีมือ ซึ่งเป็นงานหัตถกรรม มีอยู่มากมายหลายชนิด ทำด้วยวัสดุและวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในแต่ละท้องถิ่น โดย kiccamt.com ได้รวบรวมสินค้าประเภทงานหัตถกรรมจากผู้ประกอบการภาคเหนือที่ใช้ศิลปะในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความโดดเด่น สวยงามและมีประโยชน์ในการใช้สอย เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้เลือกซื้อ อาทิ เครื่องจักสานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตะกร้า กระเป๋าสานจากไม้ไผ่ จากกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง เครื่องเงินและเครื่องหนัง ที่ใส่ใจในรายละเอียดของชิ้นงานและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงผ้าทอจากเส้นใยธรรมชาติ และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักชื่อดังของจังหวัดแพร่

?>
  • Share post