ร้านค้าและสินค้าหมวดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของภาคเหนือถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานฝีมือที่มีเอกลักษณ์และมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัดของภาคเหนือ ซึ่ง kiccamt.com ได้รวมรวมสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯกลุ่มนี้ไว้ให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้เลือกชมมากมาย อาทิ เสื้อผ้าชนเผ่าประยุกต์ ผ้าทอจากใยสัปปะรดและใยกัญชง ผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม เสื้อหม้อฮ้อม เสื้อผ้าเมืองประยุกต์ เป็นต้น ซึ่งเสื้อผ้าแต่ละแบบจะนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนหรือจังหวัดนั้น ๆ เพื่อสร้างจุดเด่นและเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในการสร้างสรรค์สินค้าที่สวยงามและมีคุณภาพให้กับกลุ่มลูกค้า

?>
  • Share post