กฤษณะพงษ์KP เสื้อกระเหรี่ยงสบเมย

แม่ฮ่องสอน

("KP เสื้อกระเหรี่ยงสบเมย" ผ้าทอกระเหรี่ยง งานฝีมือจากชาวปกาเกอะญอ อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เนื้อผ้าไม่หนาระบายความร้อนได้ดี สามารถใส่ทำงานได้ ผ่านการทอมืออย่างประณีต)

เสื้อกระเหรี่ยงสบเมย

ประเภทสินค้า:เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

มาตรฐานที่ได้รับ:

ขนาด:-

น้ำหนัก:-

ราคา:- บาท

แม่ฮ่องสอน

0863006856