ผ้าทอชนเผ่ากะเหรี่ยงแม่ซา-Karen clothing

เชียงใหม่

("ผ้าทอชนเผ่ากะเหรี่ยงแม่ซา-Karen clothing" เสื้อผ้าชนเผ่ากะเหรี่ยง ย่ามกะเหรี่ยง ผ้าโพกหัว มีลวดลายที่สวยงาม ผ่านการออกแบบ ทอมือและตัดเย็บที่ประณีตทุกขั้นตอน จากช่างที่มีฝีมือ มีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนในท้องถิ่น)

ผ้าทอชนเผ่ากะเหรี่ยงแม่ซา

ประเภทสินค้า:เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

มาตรฐานที่ได้รับ:

ขนาด:-

น้ำหนัก:-

ราคา:- บาท

เชียงใหม่

0821484924