อารีวรรณ์

เชียงใหม่

("กุ๊ก ย่ามทอมือ" จำหน่ายผ้าทอกะเหรี่ยง งานฝีมือ อาทิ ย่าม เสื้อ ผ้าถุง​ ผ้าปูโต๊ะ และผ้าพันคอ)

ย่ามทอมือ

ประเภทสินค้า:เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

มาตรฐานที่ได้รับ:

ขนาด:-

น้ำหนัก:-

ราคา:- บาท

เชียงใหม่

0622979227