การสัมมนาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับภาษีในยุค 4.0


การสัมมนาหัวข้อ “จดทะเบียนนิติบุคคล ประโยชน์มากกว่าที่คิด” โดย คุณอรพันธ์ กันทะไพ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ และ “การวางแผนกิจการเมื่อกฎหมาย e–Payment บังคับใช้” โดย คุณวรรณพัทธ์ ทายะ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 ในกิจกรรม “Northern Business Matching” กิจกรรมภายใต้โครงการ Micro to be SMEs, Early-Stage, Boost Up New Entrepreneurs และ SME Online ปี 2562 โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
As for basic skills, I usually start with these light arguably the most important lesson, light is a primary tool in creating https://proeditingproofreading.com/ good photoshttps://www.youtube.com/watch?v=IE-takveqr0

?>
  • Share post