วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อมชิโบริสีธรรมชาติแม่อิง

พะเยา

หมวกผ้ามัดย้อมชิโบริสีธรรมชาติ

ประเภทสินค้า:เครื่องใช้หัตถกรรม

ระดับดาว OTOP:

ขนาด:-

น้ำหนัก:-

ราคา:- บาท

0616624469