วิสาหกิจชุมชนจักสานผิวไม้ไผ่บ้านนางาม

ลำปาง

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่

ประเภทสินค้า:เครื่องใช้หัตถกรรม

มาตรฐานที่ได้รับ:-

ขนาด:-

น้ำหนัก:-

ราคา:- บาท

ลำปาง

0848076260