ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น-แฟม เอ็นจิเนียริ่ง

20 หมู่ที่ 6 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

หมูฝอยสมุนไพรรสดั้งเดิม

ประเภทสินค้า:อาหารและเครื่องดื่ม

ระดับดาว OTOP:

ขนาด:-

น้ำหนัก:-

ราคา:- บาท

0842829496

nui_pim