ใบเฟิร์น ​ผ้า​เมือง​แม่จัน​

เชียงราย

(ใบเฟิร์นผ้าเมืองแม่จัน สินค้าที่มีดีไซน์หลากหลาย จากร้านค้าที่รับมาขายไป สู่การเข้าหาแหล่งผลิตผ้า และหาช่างประจำเป็นของตนเอง จนปัจจุบันกลายเป็นร้านค้าที่มีผ้าพื้นเมืองให้เลือกมากที่สุดในจังหวัด และยังรับงานออเดอร์ผลิตชุดพื้นเมืองให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกจังหวัดอีกด้วย)

กระเป๋า เสื้อ ผ้าทอ

ประเภทสินค้า:เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

มาตรฐานที่ได้รับ:

ขนาด:

น้ำหนัก:

ราคา: บาท

เชียงราย

0654269156