Deerada

เชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ สับปะรดกรอบ

ประเภทสินค้า:อาหารและเครื่องดื่ม

ระดับดาว OTOP:

ขนาด:11 เซนติเมตร สูง 18 เซนติเมตร

น้ำหนัก:15 กรัม

ราคา:25 บาท

+66 0534256998

@linetest