โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2563

โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2563

สำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี) ดำเนินโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2563 เพื่อยกระดับผู้ประกอบการใหม่โดยการนำเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม มาปรับใช้...
Read More
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ดำเนินการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยให้ความรู้ในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเปิดร้านค้าออนไลน์บน Platform (E-market place) และช่องทางต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้นำหลักการ Digital...
Read More
สสว.ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Northern Business Matching” กิจกรรมภายใต้โครงการ Micro to be SMEs, Early-Stage, Boost Up New Entrepreneurs และ SME Online ปี 2562

สสว.ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Northern Business Matching” กิจกรรมภายใต้โครงการ Micro to be SMEs, Early-Stage, Boost Up New Entrepreneurs และ SME Online ปี 2562

https://www.youtube.com/watch?v=ENm7XC2cA40 สสว.ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Northern Business Matching” กิจกรรมภายใต้โครงการ Micro to be SMEs, Early-Stage, Boost Up New Entrepreneurs...
Read More
แนะนำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563 โดย อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์

แนะนำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563 โดย อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์

https://youtu.be/v1qzR75RP9oสำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี) ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปี 2563 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้มีความทันสมัย เกิดการยกระดับสู่ SME 4.0...
Read More
สสว. ร่วมกับ มช. จัดงาน “Shopping in the rain”

สสว. ร่วมกับ มช. จัดงาน “Shopping in the rain”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือร่วมกับผู้สนับสนุนหลักสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและพบปะสถาบันการเงินภายใต้การจัดงาน “Shopping in the rain”
Read More
อ่านรายละเอียด

สสว.ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Northern Business Matching” กิจกรรมภายใต้โครงการ Micro to be SMEs, Early-Stage, Boost Up New Entrepreneurs และ SME Online ปี 2562

15 ตุลาคม 2563
warisara editor
จำนวนผู้เข้าชม 108 ราย

Showing all 5 posts