Success Story ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

Success Story ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

มากขาม มากขามผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรแบบแปรรูป ที่ปราศจากสารพิษและยาฆ่าแมลง ภายใต้คอนเซ็ปที่ว่า “ความสุขจากธรรมชาติสู่สังคม” มะขามของมากขามพัฒนามาจากสูตรโบราณกว่า 100 ปี รสชาติตำรับชาววังมาปรุงด้วยวัตถุดิบที่ไม่ทำร้ายสุขภาพและรวมภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านผสมผสานกรรมวิธีการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมรสชาติและคุณภาพให้ได้มาตรฐานและสะอาดปลอดภัย มากขามพิถีพิถันตั้งแต่การคัดสรรค์วัตถุดิบ เครื่องปรุงที่ปราศจากขัณฑสกร สี และสารกันบูด การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอรรถรสและความสะดวกในการรับประทาน และยังมีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อการเก็บรักษาที่ได้คุณภาพและสะดวกในการพกพา ทองอำไพ ข้าวแต๋นเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์และสืบต่อมาอย่างต่อเนื่อง ถูกพัฒนาให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างอัตลักษณ์ของชุมชน...
Read More
ร้านค้าแนะนำจากผู้ประกอบการภายใต้โครงการปี 2564

ร้านค้าแนะนำจากผู้ประกอบการภายใต้โครงการปี 2564

Kiccamt.com ได้มีการรวบรวมร้านค้าและสินค้าดีมีคุณภาพจากผู้ประกอบการใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 บริษัท ครัวดอยตุง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องปรุงรส เครื่องแกงและส่วนผสมทางด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ครัวดอยตุง ได้แก่น้ำพริกน้ำเงี้ยวเชียงราย น้ำพริกลาบคั่วเมืองเหนือ ชุดเครื่องปรุงต้มยำ ชุดเครื่องปรุงต้มข่า พริกแกงข้าวซอย พริกหม่าล่า...
Read More
ร้านค้าและสินค้าหมวด โรงแรม ร้านอาหารและบริการ

ร้านค้าและสินค้าหมวด โรงแรม ร้านอาหารและบริการ

kiccamt.com ยังได้รวบรวมกลุ่มของธุรกิจบริการที่หลากหลายจากผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ ที่พักอาศัยในรูปแบบโรงแรมและโฮมสเตย์ ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม เช่น คลินิกทำฟัน ร้านเสริมสวย ทำเล็บ ช่างแต่งหน้า ธุรกิจบริการด้านความรู้ เช่น โรงเรียนกวดวิชา มายากล รวมถึงธุรกิจบริการด้านอื่น ๆ เช่น งานรับเหมาก่อสร้าง งานออแกไนซ์ ร้านค้าปลีกค้าส่ง...
Read More
ร้านค้าและสินค้าหมวดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

ร้านค้าและสินค้าหมวดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของภาคเหนือถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานฝีมือที่มีเอกลักษณ์และมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัดของภาคเหนือ ซึ่ง kiccamt.com ได้รวมรวมสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯกลุ่มนี้ไว้ให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้เลือกชมมากมาย อาทิ เสื้อผ้าชนเผ่าประยุกต์ ผ้าทอจากใยสัปปะรดและใยกัญชง ผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม เสื้อหม้อฮ้อม เสื้อผ้าเมืองประยุกต์ เป็นต้น ซึ่งเสื้อผ้าแต่ละแบบจะนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนหรือจังหวัดนั้น ๆ เพื่อสร้างจุดเด่นและเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในการสร้างสรรค์สินค้าที่สวยงามและมีคุณภาพให้กับกลุ่มลูกค้า In any case, it is best...
Read More
ร้านค้าและสินค้าหมวดเครื่องใช้หัตถกรรม

ร้านค้าและสินค้าหมวดเครื่องใช้หัตถกรรม

ในประเทศไทยการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยฝีมือ ซึ่งเป็นงานหัตถกรรม มีอยู่มากมายหลายชนิด ทำด้วยวัสดุและวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในแต่ละท้องถิ่น โดย kiccamt.com ได้รวบรวมสินค้าประเภทงานหัตถกรรมจากผู้ประกอบการภาคเหนือที่ใช้ศิลปะในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความโดดเด่น สวยงามและมีประโยชน์ในการใช้สอย เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้เลือกซื้อ อาทิ เครื่องจักสานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตะกร้า กระเป๋าสานจากไม้ไผ่ จากกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง เครื่องเงินและเครื่องหนัง ที่ใส่ใจในรายละเอียดของชิ้นงานและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว...
Read More
ร้านค้าและสินค้าหมวดอาหารเครื่องดื่ม

ร้านค้าและสินค้าหมวดอาหารเครื่องดื่ม

kiccamt.com ได้คัดสรรและรวบรวมสินค้าจากผู้ประกอบการเขตภาคเหนือที่เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 600 รายการ อาทิ เบเกอรี่ ผักและผลไม้อบกรอบ ผลไม้แช่อิ่ม ชา กาแฟ นม รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ผลไม้และผักปลอดสารพิษ น้ำผึ้ง ข้าวเพื่อสุขภาพ ซึ่งสินค้าของผู้ประกอบการได้ผ่านการเข้ารับคำแนะนำและพัฒนาเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ พร้อมส่งมอบให้กับผู้บริโภคได้เลือกชมและซื้อ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย...
Read More
ร้านค้าและสินค้าหมวดสุขภาพและความงาม

ร้านค้าและสินค้าหมวดสุขภาพและความงาม

kiccamt.com รวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม อาทิ อาหารเสริม เครื่องสำอาง สกินแคร์ ชาสมุนไพร แชมพูสมุนไพร รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ออแกนิค จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early stage) ปีงบประมาณ 2563 / โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up...
Read More
ร้านค้าแนะนำจากผู้ประกอบการภายใต้โครงการ

ร้านค้าแนะนำจากผู้ประกอบการภายใต้โครงการ

Kiccamt.com ได้มีการรวบรวมร้านค้าและสินค้าดีมีคุณภาพจากผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early stage) ปีงบประมาณ 2563 / โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปีงบประมาณ 2563 / โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563...
Read More

Showing all 8 posts