ร้านค้าและสินค้าหมวด โรงแรม ร้านอาหารและบริการ

ร้านค้าและสินค้าหมวด โรงแรม ร้านอาหารและบริการ

kiccamt.com ยังได้รวบรวมกลุ่มของธุรกิจบริการที่หลากหลายจากผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ ที่พักอาศัยในรูปแบบโรงแรมและโฮมสเตย์ ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม เช่น คลินิกทำฟัน ร้านเสริมสวย ทำเล็บ ช่างแต่งหน้า ธุรกิจบริการด้านความรู้ เช่น โรงเรียนกวดวิชา มายากล รวมถึงธุรกิจบริการด้านอื่น ๆ เช่น งานรับเหมาก่อสร้าง งานออแกไนซ์ ร้านค้าปลีกค้าส่ง...
Read More
ร้านค้าและสินค้าหมวดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

ร้านค้าและสินค้าหมวดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของภาคเหนือถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานฝีมือที่มีเอกลักษณ์และมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัดของภาคเหนือ ซึ่ง kiccamt.com ได้รวมรวมสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯกลุ่มนี้ไว้ให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้เลือกชมมากมาย อาทิ เสื้อผ้าชนเผ่าประยุกต์ ผ้าทอจากใยสัปปะรดและใยกัญชง ผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม เสื้อหม้อฮ้อม เสื้อผ้าเมืองประยุกต์ เป็นต้น ซึ่งเสื้อผ้าแต่ละแบบจะนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนหรือจังหวัดนั้น ๆ เพื่อสร้างจุดเด่นและเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในการสร้างสรรค์สินค้าที่สวยงามและมีคุณภาพให้กับกลุ่มลูกค้า ทั้งนี้เว็บไซต์จึงได้รวบรวมสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มไว้กว่า 200 ร้านค้าให้ผู้เข้าชมได้เลือกซื้อ ซึ่งภายในเว็บไซต์ได้รวบรวมข้อมูลร้านค้า ข้อมูลสินค้า และรายละเอียดข้อมูลการติดต่อ...
Read More
ร้านค้าและสินค้าหมวดเครื่องใช้หัตถกรรม

ร้านค้าและสินค้าหมวดเครื่องใช้หัตถกรรม

ในประเทศไทยการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยฝีมือ ซึ่งเป็นงานหัตถกรรม มีอยู่มากมายหลายชนิด ทำด้วยวัสดุและวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในแต่ละท้องถิ่น โดย kiccamt.com ได้รวบรวมสินค้าประเภทงานหัตถกรรมจากผู้ประกอบการภาคเหนือที่ใช้ศิลปะในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความโดดเด่น สวยงามและมีประโยชน์ในการใช้สอย เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้เลือกซื้อ อาทิ เครื่องจักสานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตะกร้า กระเป๋าสานจากไม้ไผ่ จากกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง เครื่องเงินและเครื่องหนัง ที่ใส่ใจในรายละเอียดของชิ้นงานและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว...
Read More
ร้านค้าและสินค้าหมวดอาหารเครื่องดื่ม

ร้านค้าและสินค้าหมวดอาหารเครื่องดื่ม

kiccamt.com ได้คัดสรรและรวบรวมสินค้าจากผู้ประกอบการเขตภาคเหนือที่เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 600 รายการ อาทิ เบเกอรี่ ผักและผลไม้อบกรอบ ผลไม้แช่อิ่ม ชา กาแฟ นม รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ผลไม้และผักปลอดสารพิษ น้ำผึ้ง ข้าวเพื่อสุขภาพ ซึ่งสินค้าของผู้ประกอบการได้ผ่านการเข้ารับคำแนะนำและพัฒนาเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ พร้อมส่งมอบให้กับผู้บริโภคได้เลือกชมและซื้อ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย...
Read More
ร้านค้าและสินค้าหมวดสุขภาพและความงาม

ร้านค้าและสินค้าหมวดสุขภาพและความงาม

kiccamt.com รวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม อาทิ อาหารเสริม เครื่องสำอาง สกินแคร์ ชาสมุนไพร แชมพูสมุนไพร รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ออแกนิค จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early stage) ปีงบประมาณ 2563 / โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up...
Read More
ร้านค้าแนะนำจากผู้ประกอบการภายใต้โครงการ

ร้านค้าแนะนำจากผู้ประกอบการภายใต้โครงการ

Kiccamt.com ได้มีการรวบรวมร้านค้าและสินค้าดีมีคุณภาพจากผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early stage) ปีงบประมาณ 2563 / โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปีงบประมาณ 2563 / โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563...
Read More

Showing all 6 posts