สสว. ร่วมกับ มช. จัดงาน “Shopping in the rain”

สสว. ร่วมกับ มช. จัดงาน “Shopping in the rain”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือร่วมกับผู้สนับสนุนหลักสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและพบปะสถาบันการเงินภายใต้การจัดงาน “Shopping in the rain”
Read More
การสัมมนาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับภาษีในยุค 4.0

การสัมมนาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับภาษีในยุค 4.0

การสัมมนาหัวข้อ “จดทะเบียนนิติบุคคล ประโยชน์มากกว่าที่คิด” โดย คุณอรพันธ์ กันทะไพ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ และ “การวางแผนกิจการเมื่อกฎหมาย e–Payment บังคับใช้” โดย คุณวรรณพัทธ์
Read More